سرخط خبرها
خانه / مبانی نظری / دانلود مبانی نظری واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف

دانلود مبانی نظری واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف

ببینید ::

مبانی نظری واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف

مبانی-نظری-واژه-واژه-های-پایه-واژه-گزینی-در-کشورهای-مختلفمبانی نظری   واژه، واژه های پایه، واژه گزینی در کشورهای مختلف
دارای ۴۹ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

اهمیت واژه
ويلكينز  (1976: 111) در خصوص اهميت واژه مي‌گويد: «بدون دانستن دستور زبان مي‌توان اطلاعات اندكي را انتقال داد، اما بدون آشنايي با واژه‌ها، هيچ‌گونه اطلاعاتي را نمي‌توان منتقل كرد.»
به اعتقاد مك¬كارتي  (1990)، هرچقدر هم زبان¬آموز در زمينة دستور و آواهاي زبان دوم/خارجي تبحر داشته¬باشد، بدون به¬كارگيري واژه هرگز نمي‌تواند ارتباط معناداري با گويشوران زبان مورد¬نظر برقرار سازد.
……………..
–  واژه¬های پایه
به دلیل اهمیت خاصی که فهرست¬های بسامدی و واژه¬های پایه  در آموزش زبان دارند، از اوایل قرن بیستم تلاش¬های متعددی برای تهیۀ چنین فهرست¬هایی از پیکره¬های زبانی به عمل آمده-است. امروزه به کمک رایانه و…………
…………………
– تعریف واژه¬های پایه
روش‌هاي متفاوتي براي تعريف واژه‌هاي پايه وجود دارد. از ميان آن¬ها مي‌توان به سه مورد زير اشاره كرد:
۱٫    واژه‌هاي پايه شامل n واژة پربسامد يك زبان است.
……………….
– انواع واژه¬های پایه
واژه‌هاي پايه به طور كلي با توجه به مهارت‌هاي زباني به چهار دستۀ واژه‌هاي نوشتاري، خوانداري، گفتاري و شنيداري تقسيم مي‌شوند. تقسيم¬بندي زير را براي واژه‌هاي پايه نيز مي‌توان قائل شد:
۱٫    واژه‌هاي پايۀ نوشتاري: يعني تعداد واژه‌هاي پايه‌اي كه فرد در نوشتن به كار مي‌برد.
……………….
– روش¬های تشخیص واژه¬های پایه
به جرأت مي‌توان گفت كه متعارف¬ترين روش كه براي تخمين واژه‌هاي پايه چه در ايران و چه در خارج از ايران انجام شده، روش بسامد¬بنياد است. سابقة اين روش در خارج به سال ۱۹۴۴ و در ايران به سال ۱۳۵۰ بر مي‌گردد. البته خود اين روش هم به لحاظ ابزار مورد¬استفاده به دو نوع تقسيم مي‌شود:
……………
– معیارهای تشخیص واژه¬های پایه
برخي از معيارهاي متداول در تشخيص واژه‌هاي پايه عبارتند از:
– جايگزيني نحوي
در اين معيار قابليت برخي واژه‌ها در جايگزيني به جاي ساير واژه‌ها سنجيده مي‌شود؛ به طور مثال در گروه واژه‌هاي: gormandize (باولع خوردن) ، stuff (لمباندن)، eat (خوردن) ، devour (بلعيدن)، dine (ناهار خوردن) و gobble (حريصانه خوردن) براي اشاره به هر يك از واژه‌ها مي‌توان از فعل ‘خوردن’ استفاده كرد (زیرا داراي ويژگي‌ معنايي پايه است) اما چندان مناسب نيست كه به جاي ‘خوردن’ از هر يك از واژه‌هاي ديگر استفاده كنيم (كارتر، ۲۰۰۲ : ۳۶، به نقل از باقری، ۱۳۸۹: ۵۵).
………………
-متضاد
هرچه واژه‌اي كمتر پايه محسوب شود يافتن واژه متضاد  آن دشوارتر خواهد بود. بنابراين، با توجه به اينكه fat (چاق)-thin (لاغر) و laugh (خنده)-Cry (گريه) متضاد هستند، يافتن متضاد دقيقي براي واژه‌هايي كه………..
………………
– باهم آيي همنشيني
با¬هم¬آيي  در واقع نمايانگر مجموعه يا گروهي است كه واژه در آن ظاهر مي‌شود؛ يعني واژه‌هاي مجزا در محيط واژگاني كلمات ديگر فعاليت مي‌كنند. برخي واژه‌ها تنها از طريق ذكر دامنۀ با¬هم¬آيي معمول آن¬ها متمايز مي‌شوند؛ به عنوان مثال: Powerful Tea  و Strong Tea.
…………….
-گستردگي
…………..
-شمول معنايي
………………
-عاري بودن از مظاهر فرهنگي
………………
– تلخيص
……………..
– با هم آيي متداعي
…………….
– خنثايي زمينه گفتماني
………………
– خنثايي ارتباطي گفتمان
……………
– یادگیری واژه
طبق نظرية نمونة نخستين  كه توسط راش (۱۹۹۷) ارائه شد، كودك نخست واژه‌هاي اصلي و پايه‌اي را فرا مي‌گيرد، زيرا اين واژه‌ها نمونه‌هاي كامل و منعكس¬كنندة دنياي اطراف ما هستند. پس از اين مرحله نوبت به يادگيري واژه‌هاي كلي‌تر و خاص‌تر مي‌رسد. كوك  (1982) ثابت مي‌كند كه روند يادگيري واژه‌هاي زبان دوم/خارجي نيز به همين صورت است. در واقع، ذهن بشر به طور كلي يادگيري را از سطح ملموس و عيني شروع مي‌كند نه انتزاعي يا ويژه (كوك ۱۹۹۱ : ۳۹-۴۰ ، به نقل ازمرصوص، ۱۳۸۹: ۳۴)
…………………………………………
– اصول آموزش واژه
…………….
-روش¬های آموزش واژه
…………..
-آموزش واژه¬محور
………..
-. استفاده از تصوير در آموزش زبان
…………….
– فعالیت¬های رایانه¬مبنا
…………….
– مراحل تحول نثر فارسی در دوران اخیر
………..
– نادیده¬انگاری
………….
– بهت
…………..
– خودیافت
با تأسیس دانشگاه تهران و فرهنگستان اول جامعۀ ما رسماً نهادی برای این رویارویی تأسیس می¬کند و روشمندانه به مواجهه برمی¬خیزد. در تاریخ کشورمان این اولین بار است که برنامه¬ریزی زبانی انجام می¬شود. گرچه فعالیت فرهنگستان هیچ¬گاه با این عنوان نبوده¬است. از طرف دیگر، کسانی که هنوز در بهت به سر می¬بردند با این برنامه¬ریزی مخالفت می-کردند. این مخالفت¬ها طبیعی است. حتی نداشتن جدّیت علمی در مخالفت¬های علمی آن روز که بسیار معمول بوده¬است، ایرادگرفتنی نیست (شوقی، ص ۱)؛ این دوره، که با تأسیس فرهنگستان دوم نیز همراه است، با انقلاب اسلامی پایان می-پذیرد. کتب علمی این دوره به وضوح به کتب علمی دورۀ قبل برتری نسبی دارد. این دورۀ میانی سبک و سیاق واژه¬سازی را برای زبان علمی نشان داد. در همین زمان بود که ما نه فقط به لحاظ زبان بلکه به لحاظ فرهنگ نیز کمابیش خود را یافتیم و از گیجی درآمدیم. اما فعالیت¬های برنامه¬ریزی زبانی و نیز مقاله¬های منتشرشده در این دوره در زمینۀ زبان علمی و واژه¬گزینی نشان می¬دهد که جامعۀ ما هنوز به روش¬های برنامه¬ریزی زبان و برنامه¬ریزی واژگان برای زبان علم آگاهی نیافته¬است و از ابعاد کاری که در پیش دارد، غافل است.
…………
-آگاهی
این دوره با انقلاب اسلامی شروع می¬شود. تأسیس مرکز نشر دانشگاهی با شروع آگاهانۀ برنامه¬ریزی واژگانی همراه است. در این مرحله به تمام مشکلات نثر علمی فارسی توجه و در جهت رفع آن¬ها کوشش می¬شود. مهم¬ترین عوامل مؤثر در شروع این مرحله را می¬توان چنین برشمرد: الف. آگاهی از فعالیت-های کشورهای پیشرفتۀ دنیا و نیز کشورهای در حال توسعه در این زمینه، ب. آگاهی از ابعاد کار واژه¬گزینی، پ. آگاهی از امکانات اشاعۀ زبان و دسترسی به آن¬ها و ت. آگاهی از ارتباط زبان و تفکر و انتقال علوم و فناوری (منصوری، ص ۵)……..
……………..
– تجربۀ کشورهای دیگر
………….
-واژه¬گزینی در ایسلند
…………
– واژه¬گزینی در هند
…………
– واژه¬گزینی در پاکستان
………………
– واژه¬گزینی در روسیه
…………………
– واژه¬گزینی در کشورهای عربی
………….
– واژه¬گزینی در ژاپن
…………..
– واژه¬گزینی در چین
……………
– واژه¬شناسی در مالزی و اندونزی

دانلود فایل

دسته :: مبانی نظری

تگ ها :: مبانی نظری واژه, واژه های پایه, واژه گزینی در کشورهای مختلف,مبانی نظری واژه های پایه, واژه گزینی در کشورهای مختلف,مبانی نظری واژه گزینی در کشورهای مختلف,مبانی نظری, واژه, واژه های پایه, واژه گزینی در کشورهای مختلف

درباره ی irko@farko

همچنین ببینید

دانلود مبانی نظری ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

ببینید :: مبانی نظری ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم مبانی نظری   ماهيت حقوقي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *