سرخط خبرها
خانه / مبانی نظری / دانلود مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران

دانلود مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران

ببینید ::

مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران

مبانی-نظری-آموزش-آموزش-کارکنان-آموزش-ضمن-خدمت-آموزش-مدیرانمبانی نظری    آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران
دارای ۴۸ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

آموزش
– مروري اجمالي بر تاريخچه آموزش كاركنان
آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی، که به معنای انتقال مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فنون به شکل استاد – شاگردی است، دارای سابقه بسيار طولانی است. بررسی سوابق تاريخی در اين زمينه نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت سنتی به مراتب از آموزش‌های رسمی و کلاسيک ديرينه‌تر می‌باشد. آنچه که موجبات توجه……………
…………..
– در ايران
در کشور ايران نيز همانند بسياری از ممالک، آموزش ضمن خدمت به صورت استاد – شاگردی از گذشته وجود داشته است ولی آموزش ضمن خدمت نيروی انسانی به شيوه نوين و به صورت موسسه‌ای تا اواسط دهه ۱۳۱۰ مطرح نبوده است.
…………..
– تعريف آموزش
سازمان ها، ساز و کار يا وسيله تحقق هدف هاي جامعه محسوب می شوند. سازمان ها در واقع به منزله تدابير و وسايلی هستند که براي رفع نيازهاي اساسی جامعه شکل گرفته و به فعاليت  می پردازند. بررسی شکل گيري و تحول سازمان ها نشان می دهد که در گذشته به علت ساده بودن زندگی بشري و تکنولوژي محدود، ساختار و کارکردهاي سازمان ها ساده و ابتدايي بوده و افراد براي انجام فعاليتهاي آن نياز چندانی به دانش و معلومات حرفه اي نداشتند. تغيير و تحولاتی که بعدها در شکل زندگی اجتماعی به وجود آمد موجب وسعت و گستردگی در ابعاد گوناگون سازمان ها شد و در نتيجه اهداف، وظايف و مسئوليت هاي آن پيچيده تر و اداره امور آن نيز به مراتب دشوارتر شد . در چنين شرايطی ديگر افراد بدون داشتن دانش و مهارت ها ي لازم قادر به انجام وظايف و فعاليت‌هاي سازمان ها نبودند. پيامد چنين تغييرات و تحولات عظيم صنعتی، تکنولوژيکی، اقتصادي و … در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ضرورت آموزش را در سازمان ها به امري حياتي مبدل كرد. (سام خانيان، ۱۳۸۴، ص ۱۱-۱۳)
…………….
– آموزش كاركنان
آموزش كاركنان كليه كوشش هايي است كه در جهت ارتقاي سطح دانش، آگاهي، مهارت هاي فني، حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد (ابطحي، ۱۳۷۳، ص۱۷). تافلر، مهمترين فعاليت و راه رويارويي با تحولات…………
…………….
-اصول آموزش كاركنان
آموزش ماهيتاً در بسترهاي متفاوت، كاركرد انتقال اطلاعات، دانش، معلومات و مهارت هاي خاصي را به فراگيران بر عهده دارد. ولي اين كاركرد، در شرايط متفاوت از سازوكارها و اصول متفاوتي پيروي مي كند. هرچه اين سازوكارها و اصول با شرايط و زمينه هاي مربوط هماهنگي بيشتري داشته باشند، آموزش را كاراتر و موفق تر خواهند نمود………..
…………….
……………
كاربردي بودن آموزش ها
هدف اصلي آموزش كاركنان برآوردن نيازهاي آموزشي فردي، شغلي و سازماني كاركنان است. انجام وظايف مشاغل بنابر ماهيت عملكردي و كاربردي آنها نيازمند آموزش هايي است تا افراد بتوانند مهارت ها، دانش و اطلاعات عملي و كاربردي لازم را براي انجام فعاليتهاي شغلي ارائه نمايند. لذا اينگونه آموزش ها بايد علاوه بر توجه به دانش نظري، بركاربرد دانش و اطلاعات در زمينه هاي شغلي متمركز باشند(صدري، ۱۳۸۳، ص۳۱-۳۳).
………………
– آموزش ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند به منظور هماهنگ كردن آرزوها، علايق و نيازهاي آتي سازمان، در قالب كارهايي كه از افراد انتظار مي رود. با وجود اين، به هر نحوي كه بخواهيم آموزش ضمن خدمت را تعريف كنيم، جوهره اصلي آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و در نتيجه، افزايش خدمات. اما كاركنان در يك سازمان با توجه به ميزان گستردگي موسسه، عمدتا از لحاظ گروههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هستند و اين افراد از لحاظ جنس، سن، زمينه شهري يا روستايي، ميزان درآمد و حتي رفتار اخلاقي با هم متفاوتند. مطالعات نشان مي دهد كه استقبال از دوره هاي آموزشي در مواردي كه افراد داراي تحصيلات بالا باشند، به نحو چشمگيري افزايش مي يابد؛ در حالي كه اين امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ي بيشتر، پايين است(فتحي واجارگاه، ۱۳۸۳،ص۱۷۴). با اين روشنگري، آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تلاش هايي كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت‌هاي فني، حرفه اي و شغلي و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يك موسسه يا سازمان صورت مي گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده مي‌كند(چايچي،۱۳۸۱،ص۱۴-۱۳)…………
…………………….

– اهداف آموزش ضمن خدمت
کرل و کوزميت : شش هدف مهم آموزش را بدين ترتيب بيان مي کنند :
…………….
-مزاياي آموزش كاركنان
………..
– چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت
– عوامل سيستمي و ساختاري
در ادامه به چالش ها و موانع سيستمي و ساختاري تاثيرگذار براستقرار نظام آموزش حين كار اشاره مي شود.
نگاه سنتي به فرآيند آموزش
………………
……………………
– عوامل فرهنگي
–    عدم وجود نگرش سيستمي: عدم وجود نگرش سيستمي در رويكرد آموزش و برخورد انحصاري با موضوع آموزش كه حاصل آن نفي سازمان يادگيرنده و مستندسازي و انتقال تجربه است.
………………
………………
– عوامل انساني
ضعف علمي برخي مربيان آموزش ضمن خدمت: مربي آموزش ضمن خدمت بايد مسلط ترين فرد
………………
…………….
– منافع حاصل از نظام آموزش و بهسازي
……………..
– روش هاي آموزش
……………
آموزش در حين انجام وظيفه
………….
– آموزش و توسعه مديران
………………
اهداف‌ آموزشی برای مديران شامل موارد زير است :
•    هدفهای اجتماعی
•    هدفهای سازمانی
•    هدفهای کارکنان .
هدفهای اجتماعی
اولين هدف که در ارتباط با آموزش مديران مطرح مي باشد اين است که چگونه مدير و سازمان را اثربخش‌تر…………
…………….
هدفهای سازمانی
…………
هدفهای کارکنان
……………..
– برنامه هاي آموزشي
…………..
-روشهاي آموزشي و توسعه مديريت و سرپرستي
هر سازماني بايد متناسب با هدف و مسايل داخلي و محيطي خود، دوره هاي آموزشي لازم را براي تعالي مديران و سرپرستان خود طراحي كند و منابع تامين بودجه آن را مشخص سازد. سازمانهايي كه معمولا برنامه هاي منظمي براي آموزش و توسعه مديريت و سرپرستي دارند، از فنون گوناگوني براساس فلسفه و نگرش خود به مساله توسعه منابع انساني، استفاده مي كنند. در نمودار (۲-۱) همانگونه كه ملاحظه مي گردد، نيازهاي چندي براي آموزش و توسعه مديريت و براي تامين نيازهاي آموزشي مذكور روشهايي توصيه شده است.(ابطحي، ۱۳۸۱، ۱۳۸)
…………….
– مهارتهاي تصميم گيري
…………….
-مهارتهاي ارتباطي
…………
– مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش
……………
۱- مدلهاي ساده وخطي
………………
۲- مدل  T.D.L.B
……………
3- مدل پارکر
……………
۴- مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان
……………..
۵- مدل رويكرد سيستمي به آموزش
………………
-برنامه هايي براي توسعه مديران
………………
روش مبتني بر تحقيق موردي
………………
مسابقه هاي مديريت
…………
گردهمايي هاي خارج از سازمان
……………
فهرست منابع :

دانلود فایل

دسته :: مبانی نظری

تگ ها :: مبانی نظری آموزش, آموزش کارکنان, آموزش ضمن خدمت, آموزش مدیران,مبانی نظری آموزش ضمن خدمت, آموزش مدیران,مبانی ,نظری آموزش,آموزش کارکنان,آموزش ضمن خدمت, آموزش مدیران

درباره ی irko@farko

همچنین ببینید

دانلود مبانی نظری ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

ببینید :: مبانی نظری ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم مبانی نظری   ماهيت حقوقي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *